4 พฤศจิกายน 2564 อุทยานแห่งชาติบางลางเผยภาพเสือโคร่งจากกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่า

ที่มา:

https://www.nationtv.tv/news/378850392

อุทยานแห่งชาติบางลาง จ.ยะลา เผยภาพจากกล้องบันทึกภาพถ่ายสัตว์ป่า พบเสือโคร่งในพื้นที่ สะท้อนความสมบูรณ์ของป่า และการทำงานที่เข้มข้นของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติบางลางในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เฝ้าระวังภัยคุกคามสัตว์ป่า การพบเสือโคร่งดังกล่าว เป็นตอกย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเฝ้าระวังไม่ให้มีการล่า และการดูแลพื้นที่ป่า ทำให้ประชากรเสือโคร่งในพื้นที่มีความสมบูรณ์ และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ

อุทยานแห่งชาติบางลาง ครอบคลุมพื้นที่ อ.บันนังสตา ธารโต และเบตง มีเนื้อที่ 163,125 ไร่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น แหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี คลองโต๊ะโมะ คลองฮาลา และคลองบ้านเจ็ด เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติบางลางบางส่วนครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาอีกด้วย