5 พฤศจิกายน 2563 ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๒ ของฤดูกาล ใกล้รังแรก พบไข่ดี ๑๒๑ ฟอง ไข่ลม ๓๐ ฟอง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/194935

เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๙ ๑๐ และ ๑๑ ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๒ มีแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ ๗ ต. โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา ก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณดังกล่าว ส่วนรังที่ ๒ ห่างจากหลุมไข่รังแรกระยะทางประมาณ ๑๐๐ ม. เจ้าหน้าที่ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๒ นำไปฟักในคอกกั้นไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๑ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ตามคำแนะนำของ ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เนื่องจากตำแหน่งที่วางไข่อยู่ในแนวระดับน้ำทะเลท่วมถึง จะส่งผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟือง การขุดและย้ายหลุมฟักพบว่า มีไข่ดีจำนวน ๑๒๑ ฟอง ไข่ลมจำนวน ๓๐ ฟอง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๑ ฟอง หลังจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ จ. พังงาเฝ้าดูแลการฟักไข่เต่ามะเฟืองทั้ง ๒ รังให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป