4 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองสุโขทัย คิกออฟจัดการขยะ สร้างชุมชนน่าอยู่ สังคมเมืองน่ามอง

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1737675

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการสุโขทัยธานี ปลอดขยะ (Sukhothai Thanee Zero Waste) มี น.ส.กัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาขยะตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะกลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกำจัดให้หมดไป โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยกิจรรม Kick Off การจัดการขยะ และปล่อยทีมทั้ง 3 ทีมซึ่งมีรองนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้นำทีม ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน 100% ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ออกสำรวจเพื่อทราบข้อมูลรับทราบปัญหาในพื้นที่ชุมชน ที่ทางผู้บริหารเทศบาลสุโขทัยธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะและพร้อมขับเคลื่อนดำเนินการเร่งด่วน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมชนเมืองสังคมน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป