4 ธันวาคม 2564 ตั้งจุดตรวจจับรถควันดำเกินมาตรฐานทั่ว กทม.

ที่มา : https://tna.mcot.net/social-836657

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บก.จร.) และสำนักงานเขตพื้นที่กำหนดตั้งจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในเดือนธันวาคม 2564 จะดำเนินการตั้งจุดจำนวน 30 จุด

สำหรับผลการตรวจวัดรถยนต์ควันดำระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 ได้เรียกตรวจรถยนต์จำนวน 23,195 คัน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันดำและออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวจำนวน 580 คัน เพื่อให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้มีค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อไปว่า ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตจึงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บก.จร.) ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจจับยานพาหนะที่ก่อมลพิษทางอากาศ ปล่อยควันดำ ในเขตกรุงเทพฯ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดมลพิษจากฝุ่นละออง ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครแบบ Real Time พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.com เฟซบุ๊ก : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, เพจเฟซบุ๊ก : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน: AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่