4 ธันวาคม 2564 จนท.พบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสิริกิติ์ จ.ยะลา

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9640000120237

เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 หน่วยทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้นำท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเดินเท้าเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ ท้องที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ที่ 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้กำลังถูกลักลอบทำลายใหม่ จำนวน 1 แปลง โดยนำรถแบ็กโฮไถปรับดินเป็นถนนเข้าไปในป่าเป็นขั้น และตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางป่าไม้ใหม่ เพื่อทำการเกษตรในการปลูกต้นทุเรียน ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหาย จำนวน 2 งาน 19 ตารางวา และตรวจพบต้นไม้ขนาดถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 ต้น ไม่ทราบชนิด ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในพื้นที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่าผู้ที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

เหตุเกิดที่พื้นที่ป่าไม้ถาวร พ.ศ.2484 เขตพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำเพื่อกิจการนิคม เหนือทะเลสาบเขื่อนบางลาง ต้นแม่น้ำปัตตานี และอยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ พื้นที่ส่วนที่ 2 (ป่าสิริกิติ์) บ.จุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ที่.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จากนั้นได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา) และ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จัดทำบันทึกรายละเอียด ตรวจสอบ ตรวจยึด แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป