4 ธันวาคม 2563 เก็บซากหัวกะโหลกวาฬ ๒,๐๐๐ ปี ย้ายไปพิพิธภัณฑ์ ๗ ธ.ค.

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th//regional/810780

นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ สำรวจบ่อซากวาฬ ๒,๐๐๐ ปี เนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๕ ต. อำแพง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร เพื่อตรวจสอบการเก็บกู้ชิ้นสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนหัวกะโหลกยาว ๓ ม. น.ส. พรรนิภา แซ่เทียน นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้กระดูกกระทบกับอากาศนานคาดว่า สามารถขนย้ายไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ. ปทุมธานีได้ในวันที่ ๗ ธ.ค. เพื่อถอดเฝือก ทำความสะอาด เคลือบยาเคมีให้ทนต่อการเก็บรักษา และศึกษาวิจัย การค้นพบซากวาฬนี้บ่งบอกว่า บริเวณนี้ ๒,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ปีที่แล้ว เคยเป็นทะเลมาก่อน และซากที่พบมีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยเจอถึงร้อยละ ๙๐