4 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกเต่ามะเฟืองน้อยรังที่ ๗ หาดบางขวัญลืมตาดูโลก ปล่อยลงทะเลแล้ว ๗๒ ตัว

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/550295

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐​ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ ต. โคก​กลอย​ อ. ตะกั่วทุ่ง​ จ. พังงา​ พบการยุบตัวของปากหลุม เจ้าหน้าที่ดูแล และสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ นำไปปล่อยลงสู่ทะเลจำนวน ๖๕ ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีกจำนวน ๗ ตัว (รวมที่ปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด ๗๒ ตัว) อนุบาลรอปล่อย ๙ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๑๙ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน (นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๒ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๔ ฟอง ไข่ลม ๒๗ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางรวมทั้งสิ้น ๑๔๓ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๖ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง