4 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านสุดทน คลองระบายน้ำเหม็นเน่า

ที่มา:

https://tna.mcot.net/region-630454

คลองระบายน้ำ คลอง ๑๓ ซ้าย หน้าวัดโบสถ์ประสิทธิ์ หมู่ ๔ ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา เป็นคลองระบายน้ำระหว่างหมู่บ้าน ปกติในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงในคลองระบายน้ำเส้นนี้ ซึ่งเชื่อมหลายหมู่บ้าน แต่ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในคลองระบายน้ำจะแห้ง น้ำจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงไปในคลองไม่สามารถระบายได้ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า และมีขยะอยู่ในคลองระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องทนดมกลิ่นเหม็นเน่าไปจนกว่าจะมีน้ำเข้ามาในคลองแห่งนี้ จึงอยากให้หน่วยงานที่ดูแลความเดือดร้อนประชาชนหาทางช่วยเหลือ ที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย