4 กุมภาพันธ์ 2563 ฝุ่นพิษเช้านี้ กรุงเทพฯ เกินมาตรฐาน 20 พื้นที่

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864834?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=life

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าระหว่าง 42 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 12 เขต คือ บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ต. บางกรวย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ต. ทรงคนอง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ ต. ปากน้ำ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร