4 กันยายน 2565 ธารน้ำแข็งในปากีสถานละลายเร็ว

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/677663

ปากีสถานเป็นประเทศนอกเขตขั้วโลกที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุด เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้ธารน้ำแข็งบนเทือกเขาละลายจนเกิดน้ำทะลักของน้ำจากธารน้ำแข็งที่ละลายเข้าท่วมหลายพื้นที่ของประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักอุตุนิยมวิทยาของปากีสถานระบุว่า ในปี 2022 มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น 16 ครั้งในจังหวัดกิลกิต-บัลติสถาน ทางตอนเหนือของประเทศ ขณะที่ปีก่อนเกิดขึ้นเพียง 5-6 ครั้งเท่านั้น และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเช่นนี้ถี่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า วิกฤตน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปากีสถานขณะนี้มีความเชื่อมโยงกับการละลายของธารน้ำแข็งมากน้อยเพียงใด แต่หากไม่มีการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจะเพิ่มสูงขึ้น และธารน้ำแข็งจะละลายอย่างรวดเร็วต่อไป

จากข้อมูลของสหภาพยุโรป ปากีสถานเป็นผู้ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยกว่า 1% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลก แต่กลับเป็นประเทศที่เปราะบางต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก อ้างอิงจากดัชนีวัดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโลก