4 กันยายน 2565 ชวนคนกรุงแยกขยะ นำร่อง 3 เขต พร้อมเปิดตัวรถขยะแบบใหม่

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/592514

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดตัวโครงการไม่เทรวม ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ขอความร่วมมือ ให้ประชาชนเริ่มแยกขยะออกเป็น 2 ประเภทแบบง่ายได้แก่ “ขยะเศษอาหาร” (ใส่ถุงสีเขียว หรือถุงใส) และขยะทั่วไป (ใส่ถุงดำ)

สำหรับปัญหาขยะใน กทม. พบว่ามีขยะจำนวนมากกว่า 8,000 ตันต่อวัน เป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถูกทิ้งรวมมากับขยะอื่นๆ ทำให้ยากต่อการนำไปจัดการและรีไซเคิล ซึ่งการเริ่มแยกขยะเป็น 2 ประเภท (ขยะเปียก ขยะแห้ง) เป็นการจัดการขยะต้นทาง ที่จะทำให้การจัดการขยะปลายทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถส่งขยะไปทำปุ๋ย ทำเชื้อเพลิงแบบ RDF หรือรีไซเคิลได้

ในส่วนของข้อกังวลใจว่าแยกขยะแล้วแต่ไปเทรวมอยู่ดี กทม.ได้พัฒนารถขยะแบบใหม่ เป็นรถขยะไม่เทรวม โดยได้ติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่รถขยะอัดท้าย รวมทั้งรถเปิดข้างสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารโดยเฉพาะ นโยบาย ไม่เทรวม ได้เริ่มนำร่องแล้วใน 3 เขตคือ หนองแขม ปทุมวัน และพญาไท