4 กันยายน 2564 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยพบ เต่าปูลู สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ หลังหายไปนาน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2921815

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยพบเต่าปูลู (ไม่ทราบเพศ) จำนวน 1 ตัวบริเวณศาลาที่พักน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง วัดขนาดและชั่งน้ำหนักเพื่อทำการเก็บข้อมูล พบว่า เต่าปูลูตัวที่พบมีขนาดกระดอง 11×20 cm. วัดรอบ 30 cm. ความยาวสุดปลายหาง 51.82 cm. น้ำหนัก 1.10 kg.

“เต่าปูลู” Platysternon megacephalum เป็นสัตว์น้ำจืด วงศ์ Platysternidae มีลักษณะพิเศษคือมีหัวขนาดใหญ่ กระดองยาว ปากงุ้มเป็นตะขอและแข็งแรงมาก เท้ามีเล็บแหลมคม ขาหน้ามี 5 นิ้ว ขาหลังมี 4 นิ้ว ปกคลุมด้วยเกล็ดหนามกระจายอยู่ทั่วฝ่ามือฝ่าตีน และมีหางคล้ายแส้ ความยาวเท่าลำตัว เต่าปูลูไม่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้เหมือนเต่าชนิดอื่น

เต่าปูลูสามารถปีนป่ายโขดหินและต้นไม้ได้ จึงชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาสูง ลำธารน้ำตก และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ออกหากินในเวลากลางคืน พักผ่อนในเวลากลางวัน และจำศีลในฤดูหนาวโดยหลบอาศัยอยู่ในซอกหิน หรือตามโพรงไม้ใต้น้ำ เต่าปูลูไม่ค่อยออกหากินในช่วงจำศีลแต่ชอบปีนตอไม้ขึ้นไปอาบแดด ฤดูวางไข่ของเต่าปูลูคือช่วงปลายเดือนเมษายน เต่าปูลูนั้นเป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์

กฎหมายจัดให้เต่าปูลูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 IUCN (2011) จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN – Endangered) การคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES (2011) จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix II)