4 กันยายน 2563 ทุ่มงบ 4 ล้าน ขุดลอกคลองแก้ภัยแล้ง

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378793920/

สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดลอก แหล่งน้ำบ้านซ่าเลือด หมูที่ 3 ตำบลกรงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากแหล่งน้ำภายในบ้านซ่าเลือดปริมาณน้ำแห้งขอด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค เนื่องจากคลองน้ำดังกล่าวเกิดการตื้นเขิน ช่วงที่มีน้ำหลากไม่สามารถเก็บกักน้ำได้

ทางสำนักงานชลประทานที่ 8  จึงได้นำเงินงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท ทำการขุดลอกคลองน้ำบ้านซ่าเลือดเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ โดยโครงการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ ใน 9 หมู่บ้าน 1,000 หลังคาเรือน ได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภค

นายเฉลิมพร หนูแก้ว นายกเทศบาลตำบลกรงรถ บอกว่า พื้นที่ตำบลกรงรถเป็นพื้นที่ราบสูงในช่วงหน้าแล้ง จะเจอปัญหาภัยแล้งหนักสุด เพราะแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ การขุดลอกแหล่งน้ำ สร้างแก้งลิง ของทางสำนักชลประทานที่ 8 ในครั้งนี้ จะช่วยให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร