4 กันยายน 2563 ชาวบ้านบุกยึดเหมืองหินปูน ทวงป่าชุมชน “ภูผาฮวก”

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/296157

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได ต. ดงมะไฟ อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู เดินเท้าเข้าไปในพื้นที่เหมืองหิน ธ.ศิลาสิทธิ บริเวณภูผาฮวก ที่ใช้พื้นที่กว่า 175 ไร่ และโรงโม่หินอีก 50 ไร่ เพื่อแสดงเจตนาทวงคืนผืนป่าชุมชน หลังจาก 26 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากพบความผิดปกติในส่วนของการขออนุญาต ที่สำคัญคือกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ภาพเขียนสีโบราณที่พบในพื้นที่ และกรมศิลปากร ได้ประกาศเป็นแหล่งโบราณคดี

กิจกรรมในวันนี้ของชาวบ้านคือการเดินขบวนเข้าไปในเหมือง ยึดพื้นที่ป่าชุมชุนคืน หลังวันที่ 3 ก.ย.นี้ ใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ที่หมดอายุลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ ไม่สามารถใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่ หรือกิจกรรมอื่นใดได้อีกต่อไป พร้อมทั้งเรียกร้งไม่ให้มีการต่อใบอนุญาตในการใช้พื้นที่ป่าและทำเหมืองในพื้นที่ต่อไป

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ชาวชุมชนรวมตัวคัดค้านการมาของเหมืองนี้ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านถูกลอบยิงเสียชีวิต 4 คนหลังจากเข้าร่วมการคัดค้าน ต่อมาในปี 2561 ศาลปกครองอุดรธานีมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้บริษัทเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเพิกถอนใบอนุญาตต่ออายุประทานบัตร แต่บริษัทของเหมืองได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีจึงยังไม่ถึงที่สุด และบริษัทยังอุทธรณ์ขอต่อใบอนุญาตขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองหินบนภูผาฮวกอีก 10 ปีหรือจนถึงปี 2573