4 กรกฎาคม 2563 จังหวัดตรัง เดินหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำภูรา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยจากการกัดเซาะของลำน้ำ

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200704091651205

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำภูรา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำภูราแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยจากการกัดเซาะของลำน้ำอันนำไปสู่การพังทลายและวิบัติของตลิ่ง ซึ่งเขื่อนป้องกันตลิ่งไม่ว่าจะถูกออกแบบในรูปแบบใดมีวัตถุประสงค์หลักเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากกระแสน้ำและเพิ่มเสถียรภาพเชิงลาดป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งรูปแบบของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ออกแบบก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของชั้นดิน และกิจกรรม หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณตลิ่งเป็นหลัก