31 สิงหาคม 2565 Great Wrap พลาสติกชีวภาพฟิล์มถนอมอาหารจากเปลือกมันฝรั่ง

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/123627

บริษัทเอกชนในประเทศออสเตรเลียพัฒนาฟิล์ม Great Wrap พลาสติกชีวภาพฟิล์มถนอมอาหารจากเปลือกมันฝรั่งทางเลือกใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทดแทนฟิล์มถนอมอาหารแบบเก่าที่ผลิตจากปิโตรเลียมยากต่อการทำลาย ฟิล์มถนอมอาหาร Great Wrap ใช้ส่วนประกอบหลักจากแป้งที่ได้จากเปลือกมันฝรั่งผสมเข้ากับสารยึดเหนี่ยว และอื่น ๆ ผ่านกระบวนให้ความร้อนทำให้มีความยืดหยุ่น และโปร่งใสไม่แตกต่างจากพลาสติกถนอมอาหารทั่วไป ภายหลังจากการใช้งานฟิล์มถนอมอาหาร Great Wrap สามารถย่อยสลายได้ภายในเวลา 180 วัน สามารถนำไปใช้ทำจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักลักษณะเดียวกับเศษอาหารในครัว อย่างไรก็ตามฟิล์มถนอมอาหาร Great Wrap มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถสลายตัวในน้ำทะเลได้ ทีมงานได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการคิดค้นวิธีการเปลี่ยนฟิล์มถนอมอาหาร Great Wrap ให้เป็นโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยแบคทีเรียบางชนิดในธรรมชาติภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี