31 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงงานสารพิษ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7238819

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 ที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ได้มีประชาชนจำนวนกว่า 500 คน รวมตัวกันที่ศาลาประชาชม อ.สระโบสถ์ ร่วมรับฟังประชามติ และแสดงความคิดเห็นจากผังเมืองจังหวัดลพบุรีที่มีการปรับผังเมือง สร้างโรงงานประกอบกิจการหลอมหล่อทองแดง และกากของเสียที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ ประเภทของโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 ซึ่งถือเป็นขยะพิษที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยประชาชนชาว อ.สระโบสถ์ ไม่เห็นด้วยกับเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ที่ได้มีการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร เพราะกลัวอันตรายจากสารพิษของโรงงาน จึงได้รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการก่อสร้างในครั้งนี้ นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอสระโบสถ์ มารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้นำเจ้าหน้าที่ของผังเมืองจังหวัดลพบุรี โดย น.ส.อังคนา อยุทธ์ นักวิเคราห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ จังหวัดลพบุรี มาอธิบายทำความเข้าใจกับประชาชน