31 สิงหาคม 2563 วิเคราะห์การแบกรับน้ำหนักของไดโนเสาร์ปากเป็ด ที่หนักถึง ๓,๖๐๐ กิโลกรัม

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1920852

มีงานวิจัยใหม่จากทีมวิจัยที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักบรรพชีวินวิทยา วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรชีวเวช จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์น เมธอดิสต์ ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาโครงสร้างกระดูกแฮดโดรซอร์และไดโนเสาร์อีกหลายชนิด ถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนักจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างของกระดูกเนื้อโปร่งหรือกระดูกที่มีลักษณะพรุนคล้ายฟองน้ำที่ก่อตัวภายในกระดูก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะภายในของไดโนเสาร์ ทีมอธิบายว่า กระดูกเนื้อโปร่งของไดโนเสาร์นั้นต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนก เพราะกระดูกเนื้อโปร่งจะไม่เพิ่มความหนาเมื่อขนาดตัวของไดโนเสาร์เพิ่มขึ้น แต่กลับเพิ่มความหนาแน่นของการเกิดกระดูกพรุน ดังนั้น หากไม่มีการปรับตัวเพื่อลดน้ำหนักนี้โครงสร้างโครงกระดูกที่จำเป็นต่อการรองรับของแฮดโดรซอร์ ก็จะทำให้ไดโนเสาร์มีปัญหาในการเคลื่อนที่