31 มีนาคม 2565 พบ “ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล” ในรอบ 10 ปี

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/314140

เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธุ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รายงานข่าวดีว่า กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้รับรายงานจาก น.ส.นงพงา ปาเฉย นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ ว่าขณะที่ปฏิบัติงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องนิเวศวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงคุ้มครองบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ ได้พบ “ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล” แมลงคุ้มครอง ใกล้สูญพันธุ์

สำหรับ “ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล” Teinopalpus imperialis เป็นแมลงคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และเป็นแมลงที่อยู่ในบัญชีที่ 2 แห่งอนุสัญญา CITES

ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานการพบผีเสื้อชนิดนี้นานมากกว่า 10 ปีแล้วจึงทำให้การพบผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียลในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และบ่งชี้ที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า เนื่องจากเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า ธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและขยายเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นอีกครั้ง

Skip to content