31 มีนาคม 2565 ปล่อยลูกเต่าหายากลงสู่ทะเล ในอินโดนีเซีย

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/559779

ภาพลูกเต่าหญ้า ทั้งหมด 70 ตัว ที่เพิ่งฟักออกจากไข่ โดยองค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์เต่า ได้จัดงานปล่อยลูกเต่า โดยพวกเขาได้นำลูกเต่าหญ้าทั้งหมด ปล่อยลงสู่ทะเลที่จังหวัดสุมาตราตะวันตก ของอินโดนีเซีย ซึ่งตามรายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บไข่เต่ามาจากรังเมื่อสัปดาห์ก่อน และนำไปอนุบาลในตู้ฟักไข่ จนกระทั่งฟักเป็นตัว เพื่อให้พวกมันมีอัตรารอดปลอดภัยมากที่สุด

ทั้งนี้ เต่าหญ้า เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่ประมาณ 60-70 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย อยู่ที่ 30-40 กิโลกรัม กระดองมีสีเขียวมะกอกหรือสีน้ำตาล เกล็ดบนกระดองมีลักษณะซ้อนกันเหมือนสังกะสีมุงหลังคา โดยเต่าสายพันธุ์นี้ถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า