31 มีนาคม 2564 ประเทศมาเลเซียอนุญาตให้นำเข้าขยะพลาสติกที่ส่งจากสหรัฐอเมริกาแล้ว

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-666004

ประเทศมาเลเซียประกาศก่อนหน้านี้ว่า จะส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งมาทางเรือกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตู้สินค้าเหล่านี้ส่งมาจากนครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งประเทศมาเลเซียเชื่อว่าเป็นขยะอันตราย แต่กระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซียกล่าวว่า ตู้สินค้าเดินทางมาถึงในวันเสาร์ที่ผ่านมา พบเป็นขยะพลาสติกที่สะอาด เป็นโพลีเอทิลีนที่เป็นเนื้อเดียวกัน ตรงตามข้อกำหนดของใบอนุญาตนำเข้าสินค้า และจะไม่ถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแต่อย่างใด ประเทศที่ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซิล ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ที่ผ่านมา อาจจะอนุญาตให้ค้าขยะพลาสติกได้ หากว่ามีความสะอาด คัดแยกแล้วและสามารถรีไซเคิลได้ง่าย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศผู้นำเข้าด้วยว่าจะยอมให้ข้อยกเว้นหรือไม่ ประเทศมาเลเซียกลายเป็นประเทศปลายทางของการนำขยะพลาสติกมาทิ้ง หลังจากประเทสจีนสั่งห้ามนำเข้าขยะพลาสติกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๘ และส่งคืนขยะพลาสติกน้ำหนักหลานพันตันกลับไปยังประเทศต้นทาง ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศก่อขยะพลาสติกต่อประชากรเป็นปริมาณมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก เป็นประเทศใหญ่เพียงประเทศเดียวที่ไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาบาเซิล อย่างไรก็ตาม ภายใต้สนธิสัญญานี้ ประเทศมาเลเซียสามารถไม่รับขยะพลาสติกต้องห้ามจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้