31 มีนาคม 2563 บรรพบุรุษของสัตว์ทุกชนิด อายุ 555 ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1808284

นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานการค้นพบบรรพบุรุษแรกของสัตว์ทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ หลังจากพบซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนตัวเล็กๆ ชื่อว่า Ikaria wariootia อยู่ในกลุ่มไบลาทีเรีย (bilaterian) คือ สัตว์ที่มีด้านหน้าและหลัง 2 ด้านสมมาตรกัน ซึ่งช่องเปิดที่ปลายทั้ง 2 เชื่อมต่อกันด้วยลำไส้ Ikaria wariootia ระบุว่ามีอายุ 555 ล้านปี พบในประเทศออสเตรเลีย ทีมวิจัยได้ใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติเผยให้เห็นรูปร่างทรงกระบอก มีส่วนหัวและส่วนหางที่แตกต่างกัน และมีกล้ามเนื้อร่องเบาบาง สัตว์ชนิดนี้มีความยาวระหว่าง 2 – 7 มิลลิเมตร กว้างราวๆ 1 – 2.5 มิลลิเมตร ขนาดและรูปร่างเพียงครึ่งหนึ่งของเมล็ดข้าว เชื่อว่าจะเป็นบรรพบุรุษเก่าแก่ยุคต้นของสัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ และไม่เพียงแต่พบโพรงเท่านั้น ยังพบซากฟอสซิลของสัตว์เล็กๆ อีกกว่า 100 ตัว นักวิจัยเผยว่า Ikaria wariootia อาจเป็นไบลาทีเรีย ยุคแรกๆ ที่พวกเขามองหา แม้จะมีรูปร่างค่อนข้างเรียบง่าย แต่ Ikaria wariootia กลับมีความซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับฟอสซิลอื่นๆ จากยุคเดียวกัน มันขุดชั้นของทรายบนพื้นมหาสมุทร เพื่อค้นหาสารอินทรีย์ ซึ่งบ่งบอกถึงความสามารถทางประสาทสัมผัสเบื้องต้น ความลึก และความโค้งของ Ikaria wariootia ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งด้านหน้า และด้านหลังของมันสนับสนุนการเคลื่อนไหวในโพรง