31 มีนาคม 2563 การถอยของธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันออก

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1808269

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ และห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่น (Jet Propulsion Laboratory) ขององค์การนาซา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าธารน้ำแข็งเดนแมนสูญเสียมวลน้ำแข็งไป 268,000 ล้านตัน ระหว่างปี พ.ศ. 2522 – 2560 และยังพบว่าธารน้ำแข็งของแอนตาร์กติกาตะวันออก ได้ถอยห่างออกไป 5 กิโลเมตรในรอบ 22 ปีที่ผ่านมา ทำให้สร้างความกังวลว่ารูปร่างของพื้นผิวดินที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งอาจอ่อนแอมากขึ้นต่อการล่มสลายของสภาพภูมิอากาศ ที่น่าห่วงตามมา คือหากธารน้ำแข็งเดนแมนละลาย จะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นประมาณ 1.5 เมตร ซึ่งการตรวจสอบอย่างละเอียดที่สุดในธารน้ำแข็งและบริเวณโดยรอบ ทำให้รู้เบาะแสที่น่าตกใจเกี่ยวกับสภาวะภายใต้ภาวะโลกร้อน