31 มกราคม 2566 คณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ “ภูกระดึง” ประเมินเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/region/378901700

คณะผู้ประเมินฯ ได้เดินเท้าขึ้นพิชิตยอดภูกระดึง บนความสูง 1,328 เมตร อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีลักษณะพิเศษทางธรณีสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น คือ มีลักษณะของภูเขาหินทรายยอดตัด (mesa) ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของทางน้ำผ่านเนื้อหินภูเขาที่มีความคงทนต่างกัน กลายเป็นลักษณะของภูเขายอดราบ ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน 

  โดยจะเดินขึ้นภูกระดึง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศด้านต่างๆ ประเมินพื้นที่ชมแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ หน้าผาต่างๆ ได้แก่ ผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ผาแดงและผาหล่มสัก ชมสภาพป่าปิดที่บริเวณคอกเมย ถึงน้ำตกธารสวรรค์ เพื่อพิจารณายกอุทยานแห่งชาติภูกระดึงขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

Skip to content