31 มกราคม 2565 ค้นพบปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3159306

นายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้สำรวจพบพรรณไม้เลื้อยสกุลปอยาบ(Grewia) วงศ์ชบา (Malvaceae) แต่ไม่ทราบชนิดจากป่าในท้องที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และได้ส่งตัวอย่างไปให้ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม จันทรโณทัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยระบุชนิดให้ ปรากฏว่าไม่ตรงกับชนิดใด ต่อมาจึงร่วมกันตีพิมพ์ประกาศให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 50(1) ค.ศ. 2022 ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Grewia thailandica Chantar. & Nualngam คำระบุชนิด thailandica ตั้งตามสถานที่ที่พบพรรณไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรก คือ ประเทศไทย ใช้ชื่อพื้นเมืองว่า ปอยาบเลื้อย ตั้งตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เลื้อยชนิดเดียวในสกุลนี้ที่พบในประเทศไทย ปอยาบเลื้อย เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย (endemic species) พบเพียงแห่งเดียวในโลกที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ขึ้นในป่าดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 690 ม. ออกดอกเดือนมี.ค.-พ.ค. ออกผลเดือน เม.ย.-พ.ย.