31 มกราคม 2564 กัมพูชาปล่อยเต่าหลวง ชนิดใกล้สูญพันธุ์ที่สุดในโลก ลงแม่น้ำสเรอัมเบล

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5855186

ซินหัว รายงานว่า กัมพูชาปล่อย เต่าหลวง (Royal Turtle) หรือ เต่ากระอานใต้ ชนิดใกล้สูญพันธุ์สู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในแม่น้ำสเรอัมเบล จังหวัดพระสีหนุทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ จำนวน 10 ตัว

เต่าหลวงหรือเต่ากระอานใต้เป็นหนึ่งใน 25 พันธุ์เต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) กำหนดให้เต่าหลวงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตในบัญชีแดง

แถลงการณ์ร่วมจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) และกรมประมงของกัมพูชา ระบุว่าการปล่อยเต่าหลวง เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2021 เป็นผลจากการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่ามาเกือบ 2 ทศวรรษ การเลี้ยงดูลูกเต่าในศูนย์อนุรักษ์สัตว์เลื้อยคลานเกาะกง (KKRCC) และการคุ้มครองเต่าตามแม่น้ำสเรอัมเบล การปล่อยเต่าครั้งนี้นับเป็นการปล่อยเต่าหลวงกัมพูชาลงแม่น้ำสเรอัมเบล ครั้งที่ 5 หลังจากมีการปล่อยในปี 2015 2017 2019 และ 2020 ซึ่งยอดรวมเต่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่ที่ 96 ตัว

ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเต่าหลวงสูญพันธุ์จากกัมพูชาแล้วจนกระทั่งปี 2000 กรมประมงฯ และสมาคมฯ ค้นพบเต่าหลวงจำนวนหนึ่งในแม่น้ำสเรอัมเบล จึงทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องพวกมันจากการสูญพันธุ์ แถลงการณ์ระบุว่ามีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์มากมาย อาทิ โครงการปกป้องรัง การเลี้ยงดูและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การบังคับใช้กฎหมาย การวิจัยและเฝ้าติดตาม การป้องกันการค้าผิดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และการช่วยเหลือการดำรงชีวิต