31 พฤษภาคม 2565 อิสราเอลพบซากท่อส่งน้ำโบราณ เก่าแก่ 2,000 ปี-ยาวกว่า 21 กม.

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_7086116

องค์การโบราณวัตถุแห่งอิสราเอล (IAA) แถลงค้นพบซากท่อส่งน้ำระดับต่ำอายุเก่าแก่ 2,000 ปี เคยถูกใช้เป็นแหล่งจัดส่งน้ำไปยังนครเยรูซาเลมในสมัยโบราณ บริเวณสถานที่ขุดค้นขององค์การโบราณวัตถุในชุมชนทัลพิออตตะวันออกของเยรูซาเลม หรือที่รู้จักในชื่อ “อาร์มอน ฮาเนซิฟ” (Armon Hanetziv) ท่อส่งน้ำแห่งนี้ซึ่งเคยดำเนินงานข้างท่อส่งน้ำระดับสูงอีกสาย ทอดยาวตามเส้นทางระยะ 21 กม. จากอ่างเก็บน้ำโซโลมอนส์ พูลส์ (Solomon’s Pools) ทางตอนใต้ของเมืองเบธเลเฮ็ม ในเขตเวสต์แบงก์ สู่เมืองเก่าเยรูซาเล็ม

องค์การโบราณวัตถุแห่งอิสราเอลยังชี้ว่า ท่อส่งน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งจัดส่งน้ำหลักของเยรูซาเลม จนกระทั่งต้นยุคภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรเมื่อราว 100 ปีก่อน ซึ่งถูกแทนที่ด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่