31 พฤษภาคม 2565 จีนสร้างวัสดุใหม่ดูดพลังงานร้อนเย็น เก็บเกี่ยวพลังงานได้ 24 ชม.

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9650000051141

เมื่อไม่นานนี้ นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดใหม่ ซึ่งถูกพัฒนาให้สามารถดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ตอนกลางวัน และปลดปล่อยพลังงานสู่นอกโลกเพื่อเก็บเกี่ยวความเย็นตอนกลางคืน รายงานระบุว่า ฐานของวัสดุเคลือบนี้คือฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์ (VO2) และการเปลี่ยนจากโหมดความร้อนเป็นโหมดความเย็นตลอด 24 ชม. ไม่ได้ก่อต้นทุนทางพลังงานเพิ่มเติม ฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติปรับตัวเองได้ อยู่ในรูปโลหะและสามารถทนความร้อนสูงเหนืออุณหภูมิโดยรอบภายใต้แสงอาทิตย์ถึง 170 องศาเซลเซียส ส่วนตอนกลางคืน ฟิล์มวาเนเดียมไดออกไซด์เปลี่ยนแปลงเป็นฉนวน และสามารถเย็นตัวต่ำกว่าอุณหภูมิโดยรอบ 20 องศาเซลเซียส การศึกษานี้นำเสนอแนวทางใหม่ของการเก็บเกี่ยวพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ และนอกโลก โดยเผยกล่าวว่าการเก็บเกี่ยวความร้อนและความเย็นในโครงสร้างเดี่ยวช่วยประหยัดพื้นที่ และลดต้นทุน วัสดุใหม่นี้อาจใช้ในการอนุรักษ์พลังงานของสิ่งปลูกสร้าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทำความเย็น เทอร์โมอิเล็กทริกส์ และการจัดหาพลังงานในนอกโลก นอกจากนั้น ข้อกังวลของการใช้วัสดุนี้ คือ ต้นทุนสูง ทว่าอาจมีการผลิตวัสดุทดแทนที่มีเทคนิคคล้ายคลึงกันแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าในอนาคตอันใกล้