31 พฤษภาคม 2564 เส้นทางขยะหน้ากากอนามัย วันละ ๒ ล้านชิ้น ควรจบที่ไหน คพ.ย้ำอย่าละเลยคัดแยก

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000052200

ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่จบง่าย หน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่กันทุกวันเมื่อถอดทิ้งเป็นขยะแล้ว ถ้าทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง มีโอกาสสูงที่จะไปทำร้ายคนอื่นได้ เพราะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว อยู่ในข่ายขยะติดเชื้อจำเป็นต้องกำจัดอย่างถูกต้องด้วยการเผาทำลาย พฤติกรรมการทิ้งขยะตามครัวเรือนของคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการทิ้งแบบเหมารวม (ทิ้งรวมลงถังเดียวโดยไม่ได้คัดแยก)

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นตามด้วย หากเทียบจากอัตรากำลังการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศต่อวันอยู่ที่ ๑.๒ – ๑.๓ ล้านชิ้น และจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เกิดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วประมาณ ๑-๒ ล้านชิ้นต่อวัน ถ้าเทียบจากปริมาณที่ผลิตในประเทศไทยคาดว่า จะมีขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัยราว ๑-๒ ล้านชิ้นต่อวัน หรือประมาณ ๒๔๐ กก. หรือเฉลี่ย ๑ ชิ้น น้ำหนักประมาณ ๐.๐๑๒ กก. กรมควบคุมมลพิษย้ำให้ประชาชนทั่วไปทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

๑) ให้รวบรวมถุงขยะที่มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วแยกออกจากถุงขยะอื่น

๒) ระบุข้อความบนถุงขยะว่า “หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

๓) ส่งให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ข้อแนะนำสำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน สถานประกอบการ อาคารชุด

๑) จัดให้มีถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ และติดสัญลักษณ์ รูปภาพข้อความที่สื่อถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ควรวางไว้ในจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน และไม่ควรมีจุดรวบรวมเกิน ๒ จุด 

๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยควรแสดงแผนผังหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งที่ถูกต้องไว้บริเวณที่ตั้งถังขยะ

๓) รวบรวมโดยแยกทิ้งจากขยะอื่น ๆ เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่งให้สถานที่กำจัดเอกชนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

ขยะหน้ากากอนามัยที่ถอดทิ้งอย่างผิดวิธี…ไปอยู่ที่ไหน?

ขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ในเวลากว่า ๑ ปีที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยถูกถอดทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี และกลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่จะต้องคัดแยกก่อนส่งต่อไปยังขั้นตอนการเผาทำลาย เมื่อขยะหน้ากากใช้แล้วปะปนอยู่กับขยะอื่นที่ไม่ได้ถูกแยกทิ้ง ทำให้พนักงานเก็บขยะที่ต้องสัมผัสโดยตรงมีโอกาสได้รับอันตราย และบางส่วนอาจจะกระจายไปตามที่ต่าง ๆ เช่น ตามชายฝั่ง หรือในทะเล ส่งผลต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ทั้งจากข่าวขยะหน้ากากอนามัยที่เกลื่อนอยู่เต็มชายหาด หรือแม้แต่การตายของเหล่าสัตว์ทะเลที่ถูกขยะหน้ากากอนามัยฆาตกรรมน่าจะทำให้พวกเราเห็นแล้วว่าหน้ากากอนามัย คือ ขยะที่อันตรายแค่ไหน

แล้วเราจะต้องทิ้งอย่างถูกวิธีได้อย่างไร?

ขั้นตอนในการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตามด้านล่างนี้ ทุกคนสามารถส่งต่อให้กับคนรู้จักได้เลย เพื่อเป็นการช่วยกันลดขยะติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑ #ถอดโดยไม่สัมผัสด้านใน และพับ/มัดให้ด้านในประกบกัน ก่อนจะใช้สายม้วนโดยรอบ
๒ #ใส่ถุงทำสัญลักษณ์ มัดปากถุงให้แน่น หรือห่อด้วยกระดาษ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และอย่าลืมเขียนให้ชัดเจนว่า หน้ากากอนามัย

๓ #ทิ้งแยกถัง โดยมองหาถังสีแดงใกล้ตัวที่ระบุว่า “ขยะติดเชื้อ” เท่านั้น หรือถังขยะสำหรับหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ และอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่มีใครรู้หรอกว่าหน้ากากอนามัยที่กลายเป็นฆาตกรมาจากใคร แต่มันจะไม่ใช่คุณอย่างแน่นอน ถ้าคุณ #ถอดและทิ้งถูกทาง แต่ตามความเป็นจริงที่ยังเกิดอยู่ทุกวันนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะแบบถังเดียวรวมกัน ไม่ได้มีการคัดแยกทิ้ง ดังนั้น ขยะหน้ากากอนามัย ทุกคนช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และลดสร้างภาระให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะได้ด้วยการใช้ถุงห่อ หรือภาชนะอื่น ๆ เช่น ขวดเพ็ทใส่เอาไว้โดยเฉพาะ พร้อมเขียนระบุว่าเป็นขยะหน้ากากอนามัยเพื่ เจ้าหน้าที่เห็นชัด ซึ่งจะนำไปคัดแยกอย่างสะดวกและปลอดภัย ก่อนนำไปกำจัดโดยการเผาต่อไป