31 พฤษภาคม 2564 ศรชล.และ ศวทอ.เร่งสำรวจปะการังฟอกขาวทะเลภาคตะวันออก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/east/2104667

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง (ศรชล.จว.รย.) โดยนาวาเอกอนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย. และนาวาเอกพิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ให้ น.ต.จารึก พรเจริญ เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง ศรชล.จว.รย. บูรณาการร่วมกับ ศวทอ. ลงพื้นที่สำรวจปะการังสีขาวบริเวณหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เบื้องต้นสอบถามชาวบ้านและชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่แจ้งว่า ปะการังสีขาวชนิดนี้เกิดขึ้นปีละครั้ง จะเห็นอยู่ประมาณ ๔-๕ วัน และจะเกิดขึ้นประมาณเดือน เม.ย. ถึง มิ.ย.๖๔ จากการสำรวจของศูนย์วิจัยฯ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ประการังฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด ปะการังช่องเหลี่ยม ปะการังผึ้ง และปะการังวงแหวน จะพบเห็นก็ต่อเมื่อน้ำทะเลลดต่ำระดับน้ำลึกประมาณ ๑๐-๓๐ ซม. ในช่วงน้ำลงเต็มที่ของทุกปี และมีอูณภูมิประมาณ ๓๐-๓๑ องศาเซลเซียส เป็นภาวการณ์สูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปะการังออกไป ทำให้มองเห็นก้อนปะการังที่เป็นหินปูนสีขาวด้านใน แต่ในระหว่างปล่อยอาจเห็นปะการังมีสีซีดจาง สีชมพู ฯลฯ ขึ้นกับระยะของการฟอกขาว อาจไม่ฟอกจนขาวก็ได้เมื่อน้ำเย็นลง หรือแดดน้อยลงนอกจากนี้ ยังดำเนินการติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง อุณหภูมิน้ำทะเล ๓๒.๒ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๓ ppt ความลึกน้ำ ๐.๕-๑.๐ ม. (ช่วงน้ำลงต่ำสุด) และปะการังโผล่พ้นน้ำ พบปะการังฟอกขาวพื้นที่ประมาณ ๖ ไร่ ปะการังมีสีซีดจางประมาณ ร้อยละ ๘๐ และฟอกขาวประมาณร้อยละ ๑๐ ของปะการังมีชีวิต ปะการังที่มีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) และปะการังวงแหวน (Favia sp.) ลักษณะการฟอกขาวของแนวปะการังบริเวณนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นแนวปะการังน้ำตื้น และน้ำทะเลลดลงต่ำในเวลากลางวัน (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) จากการสำรวจในปี ๖๓ การฟอกขาวบริเวณนี้จะฟื้นตัวได้หลังกลางเดือน มิ.ย. ทั้งนี้ศูนย์วิจัยฯ จะติดตามการฟื้นตัวของปะการังนี้ต่อไป น.ส.ประไพ สาธิตวิทยา อายุ ๖๕ ปี ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านเกิดความตื่นตระหนกกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่วงกว้าง เพราะเมื่อไม่นานนี้พบมีตะกอนสีชมพูจำนวนมากติดอวนปูขึ้นมาจากใต้ทะเล ที่ยังหาข้อสรุปแท้จริงไม่ได้ ซึ่งการเกิดปะการังฟอกขาวไม่ใช่เรื่องดีกับทะเลแต่อย่างใด จะต้องเกิดผลกระทบห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลอย่างแน่นอน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงสามัคคีบ้านพลากล่าวว่า การเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในทะเลที่เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน รู้สึกไม่ค่อยดี อาจส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อาหารของสัตว์ แต่ปัญหานี้ยากต่อการแก้ไข จึงได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการชักชวนนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพปะการังสีขาว เพื่อให้การค้าหรือการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง