31 พฤษภาคม 2563 เทียนจินพัฒนาหมู่บ้านเล็ก เน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.xinhuathai.com/vdo/110215_20200531

หมู่บ้านจ้าวเจียวาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเป่าตี๋ของเทศบาลนครเทียนจินทางจีนตอนเหนือ มีประชากร 444 คน และพื้นที่เพาะปลูกราว 5,700 ไร่ ได้ทุ่มเทความพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยหมู่บ้านแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการผสมผสานเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย