31 ตุลาคม 2565 OPTOCE ระดมสมอง รับมือปัญหาขยะพลาสติก 12 พันล้านตัน ล้นโลกปี 2050

ที่มา : OPTOCE ระดมสมอง รับมือปัญหาขยะพลาสติก 12 พันล้านตัน ล้นโลกปี 2050 (thansettakij.com)

สถาบันวิจัยฯ นอร์เวย์ จัดประชุม OPTOCE ระดับภูมิภาคครั้งแรกในไทย ระดมแนวคิดบริหารจัดการขยะ พร้อมผลักดันโปรเจค Co-processing การเผาร่วมในเตาปูน เร่งกำจัดขยะพลาสติกที่คาดจะล้นโลก 12 พันล้านตันภายในปี 2050 

ดร.คอเร เฮลเก คาร์สเตนเซน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการโครงการ OPTOCE SINTEF Community Norway เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งนอร์เวย์ หรือ SINTEF ได้จัดประชุมระดับภูมิภาค ว่าด้วยการจัดการพลาสติกในมหาสมุทรสร้างโอกาสในเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ The Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy (OPTOCE) Regional Forum เพื่อระดมแนวคิดการบริหารขยะพลาสติกทั้งในไทย จีน อินเดีย เมียนมาร์ และเวียดนาม ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565

ในการประชุมวันแรก ตัวแทนจาก 5 ประเทศ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโปรเจคนำร่องที่สำคัญ คือ การใช้กระบวนการเผาร่วม หรือ Co-processing ในเตาเผาปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นการบริหารขยะอย่างบูรณาการ (Integrated Waste Management) และถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมซีเมนท์ สามารถลดการใช้ปริมาณถ่านหิน ลดค่ากำจัดขยะ และยังสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาขายเป็นคาร์บอนเครดิต ซึ่งแนวโน้มราคาของคาร์บอนเครดิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความต้องการของตลาดในอนาคต

การประชุมระดับภูมิภาคทั้ง 2 วัน จะมีผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง องค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจสตาร์ตอัพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐบาล และสมาคมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประเมินผลลัพธ์การดำเนินโครงการ OPTOCE ในปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณางานวิจัยขยะพลาสติกคุณภาพต่ำ มุมมองของผู้ถือประโยชน์ในเรื่องความร่วมมือ แนวทางความร่วมมือในการลดปริมาณขยะริมชายหาดและในท้องทะเล และวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ NET ZERO ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์   นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านความร่วมมือของชาติพันธมิตรทั้ง 5 ซึ่งครอบคลุมถึงความร่วมมือและการวิจัยของสถาบันการศึกษา เพื่อกำหนดโซลูชันที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปัญหา

Skip to content