31 ตุลาคม 2564 สุดสลด! แม่เต่าตนุขนาดใหญ่ เกยหาดเกล็ดแก้ว

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/256538

บริเวณชายหาดเกล็ดแก้ว ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่ามีเต่าทะเลขนาดใหญ่ ลอยเกย  ต่อมากำลังพลได้ทำการเคลื่อนย้ายซากเต่าทะเลมายัง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เป็นเต่าตนุ เพศเมีย อายุระหว่าง 20 – 25 ปี น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม ความยาว 1.10 เมตร ตามร่างกายไม่พบบาดแผล เบื้องต้น สันนิษฐานว่า เต่าได้กินขยะถุงพลาสติก จนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต นับเป็นการสูญเสียแม่พันธุ์เต่า ที่กำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ที่ผ่านมา แทบไม่เคยปรากฏการพบเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลเต่า จะทำการผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง