31 ตุลาคม 2564 ล้นสปิลเวย์ ! อ่างเก็บน้ำลำฉมวก พิมาย น้ำเกินความจุ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3018508

โครงการชลประทานนครราชสีมา รายงานว่า มีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำฉมวก ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำจำนวนมาก ซึ่งอ่างเก็บน้ำลำฉมวกสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 23.45 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 26.24 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 111.93 % เกินความจุเก็บกัก มวลน้ำจึงล้นสปิลเวย์ จึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อ.พิมาย โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ริมคลองธรรมชาติ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน