31 กรกฎาคม 2565 เปิดตัวลูกเสือเบงกอลหายาก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/585595

สวนสัตว์แห่งชาติคิวบา ในกรุง “ฮาวานา” เผยโฉมลูกเสือเบงกอล เพศผู้ ที่ซึ่งนับเป็นลูกเสือตัวที่ 5 ที่เกิดในสวนสัตว์แห่งนี้ หลังใช้ความพยายามภายใต้โครงการเพาะพันธุ์เสือเบงกอลหายาก มานานถึง 20 ปี โดยลูกเสือเบงกอลตัวนี้ เป็น 1 ใน 4 ตัวที่รอดชีวิตหลังคลอดออกมา เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว โดยแม่เสือมีชื่อว่า เจ้า “ฟีโอนา” (Fiona) และพ่อเสือของมันคือเจ้า “การ์ฟิลด์” (Garfield) ซึ่งขณะนี้ ลูกเสือยังไม่ได้รับการตั้งชื่อ และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด สำหรับเสือพันธุ์เบงกอล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ป่าของบังกลาเทศ อินเดีย และเนปาล ซึ่งปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 2,500 ตัว ซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่า และถูกล่าจากมนุษย์