31 กรกฎาคม 2564 น่ายินดี “เสือโคร่ง” ป่าเมืองกาญจน์เพิ่มอื้อ บ่งชี้ระบบนิเวศสมบูรณ์

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/244309

สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การแพนเทอรา (Panthere) ประเทศไทย และสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาต เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ในการติดตามสัตว์ตระกูลแมวป่า ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ ของผืนป่าตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีรวม 6 อุทยานแห่งชาติ 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ   

โดยองค์การ Panthere และสมาคม ZSL ได้ส่งรายงานผลการติดตั้งกล้องดักถ่าย ภาพอัตโนมัติในการสำรวจเสือโคร่งในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน มี.ค 2564  ผลการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ  สามารถถ่ายภาพสัตว์ผู้ล่าในวงศ์เสือ และแมว 5 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว รวมทั้งภาพสัตว์ป่าสงวนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา และเก้งหม้อ ภาพสัตว์ป่าคุ้มครองได้ 38 ชนิด  อาทิ ช้างป่า วัวแดง หมาใน ชะมดแผงสันหางดำ ฯลฯ เป็นต้น บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดี