31 กรกฎาคม 2563 ๔ เขื่อนลุ่มเจ้าพระยาน้ำน้อยเท่ากับปี ๕๘

ที่มา:

นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างในหลาย พื้นที่แต่ยังสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้เล็กน้อย โดยเฉพาะ ๔ เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา อย่างเขื่อนภูมิพลที่เหลือปริมาตรน้ำใช้ได้เพียงร้อยละ ๑ เขื่อนสิริกิติ์ เหลือร้อยละ ๖ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เหลือร้อยละ ๑๐ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เหลือร้อยละ ๙ ถ้ารวมทั้ง ๔ เขื่อนเหลือน้ำใช้ได้ เพียงร้อยละ ๔ หรือ ๗,๐๐๐ กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ แต่ยังเหลือฤดูฝนในอีก ๒ เดือน คือ ในเดือนส.ค. – ก.ย. คาดว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มดีขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกันด้านน้ำก็บูรณาการช่วยเหลือกันทุกฝ่าย ทางกรมชลทานได้คาดการ์ณไว้ ๒ กรณี คือ ๑. น้ำไหลลงเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕ ก็จะเหลือน้ำประมาณ ๙,๐๐๐ล้านลูกบาศก์เมตร ณ ต้นฤดูแล้ง และกรณีที่ ๒ ถ้าน้ำน้อยมาก ก็จะเหลือประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็ยังเพียงพอในปี ๒๕๖๔ อย่างก็ตาม ในขณะนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนตกในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ