31 กรกฎาคม 2563 พัฒนาวัสดุเพื่อเซลล์เชื้อเพลิงที่ยืนยาว

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1900272

หลายคนอาจได้ยินถึงวัสดุชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแกรฟีน (graphene) ซึ่งเป็นที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบัติที่เข้าขั้นมหัศจรรย์ คือ มีทั้งความแข็งแรง นำความร้อน และกระแสไฟฟ้าได้อย่างดี นักวิจัยมีความพยายามที่จะพัฒนาแกรฟีนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้หลากหลายด้านพลังงานก็มองหาประโยชน์จากแกรฟีนเช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้มีการศึกษาของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนแมรี แห่งลอนดอน และมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ในอังกฤษเผยถึงการผลิตแกรฟีนด้วยเทคนิคพิเศษที่ปรับขนาดได้ เพื่อใช้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ให้สร้างเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ทนทานมากขึ้นสำหรับการใช้งานในรถยนต์ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นจะเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการรวมไฮโดรเจนกับออกซิเจนเข้ากับตัวเร่งปฏิกิริยา เนื่องจากผลพลอยได้เพียงอย่างเดียวของปฏิกิริยานี้คือ น้ำ ดังนั้นพวกมันจึงเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แกรฟีนชนิดใหม่นี้จะมีความทนทานกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีวางขายทั่วไปในเชิงพาณิชย์ ทีมจึงเชื่อว่า แกรฟีนชนิดใหม่จะมีศักยภาพที่ดีต่อการปรับปรุงเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงในปัจจุบันและในอนาคต