30 เมษายน 2565 แมงกะพรุนจำนวนมากลอยเต็มท่าเรือในอิตาลี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/566100

ภาพถ่ายทางอากาศของฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่ลอยขึ้นมาเต็มบริเวณท่าเรือในอิตาลี ที่บันทึกได้จากโดรนของสถาบันสมุทรศาสตร์และการทดลองทางธรณีฟิสิกส์แห่งชาติ บริเวณท่าเรือในเมืองตรีเยสเต (Trieste) ทางตอนเหนือของอิตาลี เผยให้เห็นภาพฝูงแมงกะพรุนจำนวนมหาศาลที่ลอยอยู่ทั่วบริเวณ นักวิทยาศาสตร์คาดว่า มีสาเหตุมาจากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือ “โบรา” (Bora) ที่พัดแรงบริเวณเมืองตรีเยสเต และอ่าวของเมืองดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำทะเลจากจุดที่มีความลึกพัดเข้ามากระทบฝั่ง และพัดเอาแมงกะพรุนมาด้วย ส่วนอีกสาเหตุอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำทะเลที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งทำให้แมงกะพรุนขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปรากฏการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นกัน เมื่อเดือนเมษายนของปีที่ผ่านมา