30 เมษายน 2565 พื้นดินของโลกเสื่อมโทรมไปแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเสื่อมขึ้นอีก

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/566329

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า สหประชาชาติ เผย การตัดไม้ทำลายป่า การทำเหมือง และมลพิษทางอุตสาหกรรม หลายทศวรรษ ได้ส่งผลกระทบต่อโลก ทำให้พื้นดินมากถึง 40% เสื่อมโทรมและทำให้เศรษฐกิจตกอยู่ในความเสี่ยง

โดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ระบุ ขณะนี้พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของโลกถูกยึดครองโดยการทำเกษตรกรรม ซึ่งเห็นผืนป่าเป็นแนวราบที่จัดการพื้นที่สำหรับปศุสัตว์และทุ่งพืชผล หากเรื่องเหล่านี้ยังดำเนินต่อไป พื้นที่อีก 11% ของพื้นผิวโลก อาจเสื่อมโทรมภายในปี 2593

ปัจจุบันโลกกำลังต้องการอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงประชากร ในขณะที่ความพยายามที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น คือการทำให้ป่าไม้สมบูรณ์และขยายโครงการพลังงานบนบก เช่น แผงโซลาร์เซลล์และพลังงานลมจากฟาร์มกังหันลม สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการที่สวนทางกัน และมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางธรรมชาติมากมาย ในการแสวงหาอาหารและแสวงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่

ทั้งนี้ UNCCD เตือนว่า ความเสื่อมโทรมของที่ดินทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมบางประเภทตกอยู่ในความเสี่ยง และ ภาคเอกชนที่รับผิดชอบการผลิตอาหารส่วนใหญ่ควรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและลงทุนมากขึ้นในการส่งเสริมธรรมชาติ โครงการดังกล่าวอาจรวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพของดิน การปกป้องสัตว์ป่า และปรับปรุงความพร้อมของน้ำผ่านการจัดเก็บน้ำฝน นอกจากนี้ยังแนะนำให้อนุรักษ์ที่ดินให้อยู่ในการปกครองของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น