30 เมษายน 2563 อบจ. หนองบัวลำภูหนุนเครื่องจักรกลทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/151506

นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ดูการขุดเจาะธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ามาดำเนินการเพื่อเป็นการดักน้ำในช่วงน้ำหลากให้ไหลลงใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กับพระอุดมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด พระครูปริญัติโชติการ เจ้าอาวาสวัดวัดป่าโชติการาม รองเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่หลังจากที่เห็นผลดีจากที่วัดป่าโชติการาม ต. ศรีบุญเรือง อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภูโดยหลวงพ่อได้ทำหลุมขนมครกเพื่อดักน้ำในช่วงหน้าฝนกว่า ๒๐๐ หลุมในพื้นที่วัดกว่า ๖๐ ไร่ ทำให้วัดเกิดความชุ่มชื้นต้นไม้เขียวขจี และปัญหาการขาดแคลนน้ำใต้ดินที่ดึงขึ้นมาทำน้ำบาดาลที่เคยขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง แต่หลังจากทำหลุมขนมครก ทำให้ปัญหาดังกล่าวหายไป และมีน้ำแจกจ่ายให้แก่ประชาชนพื้นที่รอบข้างได้ใช้ ทางวัดและประชาชนในพื้นที่เห็นว่าการทำดังกล่าวได้ผลดีจึงมีการประชุมร่วมกันและขยายพื้นที่ ทำให้ครอบคลุมในพื้นที่ ต. โนนสูงเปลือย อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู โดยใช้เครื่องจักรกล และบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูที่มีหัวเจาะขนาด ๘ นิ้วเข้ามาสนับสนุนเจาะในพื้นที่ต่างๆ ที่ทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อดักน้ำในช่วงน้ำหลากและช่วงหน้าฝนให้ไหลลงกักเก็บไว้ใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่อไป