30 เมษายน 2563 พบแหล่งโบราณวัตถุเกือบ ๑๐๐ ชิ้น ที่ จ. เชียงราย

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/291895

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จ. เชียงราย และ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบแหล่งโบราณคดีบ้านศรีป่าซาง ตามที่มีรายงานว่า พบโบราณวัตถุเครื่องถ้วยจำนวนมาก ในเขตพื้นที่บ้านศรีป่าซาง หมู่ ๙ ต. ท่าสุด อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ที่ผ่านมา บริเวณที่พบโบราณวัตถุเป็นพื้นที่ติดเชิงเขา ท้ายหมู่บ้านศรีป่าซาง หมู่ ๙ ต. ท่าสุด อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย สภาพพื้นที่ถูกน้ำจากลำห้วยกัดเซาะดินตลิ่ง ทำให้พบเครื่องถ้วยจำนวนมาก ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบริมห้วย ดินเป็นตะกอนทรายหยาบ เมื่อขึ้นไปบนเนินเขาพบชิ้นส่วนจาน และไหเคลือบสีน้ำตาล มีลำห้วยไหลผ่าน ชาวบ้านเรียกห้วยสามไห ซึ่งเคยพบไห สร้อยสังวาล มีด และเครื่องสำริดจากลำห้วยมาแล้ว

จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า ภาชนะที่พบทั้งหมดมีจำนวน ๙๖ รายการ ทั้งหมดเป็นถ้วย ทั้งถ้วยรูปทรงทั่วไปและถ้วยทรงสูง ลักษณะตั้งใจฝัง จากชั้นดินพบว่า มีการขุดหลุมกลมขนาดกว้างประมาณ ๔๐ ซม. ครึ่งหนึ่งถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไป เครื่องถ้วยที่พบมีลักษณะเนื้อดินคล้ายกับภาชนะจากแหล่งเตาพาน แต่มีข้อน่าสังเกต คือ ลักษณะการปาดก้นแบบเรียบและน้ำเคลือบที่ขังอยู่ภายในก้นถ้วยนั้น คล้ายกับแหล่งเตาวังเหนือ จ. ลำปางมากกว่า ขณะนี้โบราณวัตถุที่พบได้นำไปเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จ. เชียงราย เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการและดำเนินการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีต่อไป