30 เมษายน 2563 จำไว้นะ! “บิ๊กป้อม” ปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์่ท้องถิ่นไทย

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/politic/190431

พล.ต. พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า วันนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุม ๓๐๑  ตึกบัญชาการ ๑  ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการหารือพิจารณาโครงการที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่อาจถูกคุกคาม กระทั่งเกิดการสูญพันธุ์ได้ในอนาคต โดยคณะกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่ จ. ขอนแก่น – มหาสารคาม –ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนมของ รฟท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ East – West Economic Corridor โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ของ อก.  รวมทั้งเห็นชอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ที่ถูกคุกคาม ของ ทส.

พล.อ.ประวิตรกำชับ คกก. สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้กำกับ ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างจริงจัง คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง  พร้อมเร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องขับเคลื่อนโครงการที่ตนรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป พล.อ.ปร ะวิตรกล่าวย้ำว่า แม้การพัฒนาประเทศจะมีความจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ตลอดจนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย จึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content