30 เมษายน 2563 ความเชื่อมโยงสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ๔๔๔ ล้านปี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1833443

โลกของเรานั้นเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาอย่างน้อย ๕ ครั้ง ครั้งแรกถูกเรียกว่า เหตุการณ์สูญพันธุ์ยุคออร์โดวิเชียน – ยุคไซลูเรียนเกิดขึ้นเมื่อราว ๔๔๔ ล้านปีก่อน สัตว์นานาชนิดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเล การสูญพันธุ์เกิดจากอากาศเย็นลงทั่วโลก เมื่อสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ระดับออกซิเจนลดลง ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน หรือแอนโนเซีย (Anoxia) ในการศึกษาใหม่จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตรวจสอบบันทึกทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างยุค Hirnantian และ Rhuddanian เพื่อรวมข้อมูลไอโซโทปของโลหะ และข้อมูลใหม่จากหินดำจากลุ่มน้ำมุรซุก ประเทศลิเบีย และพิจารณาถึงตัวแปร ๓๑ ตัวที่แตกต่างกันรวมถึงปริมาณของธาตุยูเรเนียมและโมลิบดีนัมบนพื้นทะเล จนสรุปได้ว่าภาวะขาดออกซิเจนในมหาสมุทรที่รุนแรง และยืดเยื้อนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรของโลกกินเวลานานกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ ปี และเหตุการณ์อันเป็นพิษทั่วโลกที่ยาวนานนี้เชื่อมโยงกับการสูญพันธุ์ครั้งที่ ๒ คือ การสูญพันธุ์ปลายยุคดีโวเนียนที่สิ่งมีชีวิตอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ถูกกวาดล้างไปเมื่อ ๓๗๕ ล้านปีก่อน ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในยุคปัจจุบัน