30 สิงหาคม 2565 เมียนมากำหนดพื้นที่ป่าคุ้มครองสาธารณะแห่งใหม่

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1408345

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเมียนมา ประกาศการกำหนดพื้นที่ราว 12,000 ไร่ ในเมืองซ่อ ของเขตมะเกวย์ ที่อยู่ทางตะวันตก-ตอนกลางของประเทศ ให้เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะที่ได้รับการคุ้มครองแห่งใหม่ของประเทศ การดำเนินการดังกล่าวมุ่งอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่า การอนุรักษ์ดิน และการตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยท้องถิ่น ก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมากำหนดพื้นที่ป่าสาธารณะให้ได้รับการคุ้มครองเพิ่ม 2 แห่ง ในเมืองปาเลตวา ของรัฐชิน ที่อยู่ทางตะวันตก และเมืองกั่นก้อ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมะเกวย์เช่นกัน ทั้งนี้เมียนมาตั้งเป้าหมายมีป่าสงวนในสัดส่วน 30% ของประเทศ และพื้นที่ซึ่งได้รับการคุ้มครองในสัดส่วน 10% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ