30 สิงหาคม 2565 ปิดตำนานคุกเก่าเมืองสุราษฎร์ เตรียมรื้อสร้างสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7238084

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.65 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำที่ดินเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินก่อสร้างเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีแห่งใหม่ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเขน หมู่ 4 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ เนื้อที่ประมาณ 400 กว่าไร่ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 65 เมื่อแล้วเสร็จ กรมราชทัณฑ์จะย้ายเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไปสถานที่แห่งใหม่ได้ทันที นายวิชวุทย์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์ที่แปลงดังกล่าวให้มีความเหมาะสมคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เรือนจำกลางสร้างเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองสุราษฎร์ธานี และมอบให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานในการนำที่แปลงนี้ไปใช้ประโยชน์ตามมติของที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ชาวบ้านในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้สร้างตึกหรืออาคารแทนในที่ดินเรือนจำที่จะย้ายออกไป โดยต้องการเป็นสวนสาธารณะมากกว่าเนื่องจากอยู่ติดสถานศึกษา และศูนย์ราชการต่าง ๆ