30 สิงหาคม 2565 บ้านดอนปีนรับบริจาคขยะรีไซเคิล รายได้เพื่อเป็นกองทุนหมู่บ้าน

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/news/2716381

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 65 ที่ศาลาโรงเรียนบ้านดอนปีน หมู่ 5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายสมบัติ ด้วงอิน ผู้ใหญ่บ้านดอนปีน นำคณะกรรมการ อสม. ออกมารับบริจาคขยะรีไซเคิลภายในหมู่บ้าน โดยนำขยะที่ได้มาคัดแยกแล้วจำหน่ายให้ร้านรับชื้อของเก่า ภายใต้ “กองทุนดอนปีนฮ่วมใจ๋ใส่ใจงานสาธารณะสุข” ส่วนรายได้นำมาเพื่อใช้ในด้านสาธารณะสุขภายในหมู่บ้าน เช่น ซื้อถังออกซิเจนให้ผู้สูงอายุ ชื้อถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ และคนไข้ติดเตียง ผู้พิการ และอีกมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลร่วมกัน ซึ่งโครงการนี้เป็นการช่วยลดปัญหาขยะในครัวเรือนได้อีกด้วย