30 สิงหาคม 2564 ความสวยงามทะเลหมอกหุบเขาในประเทศจีน

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/511128

Slide 1

ชมความงดงามบริเวณจุดชมวิวอู่หลิงหยวน จุดชมวิวหลักของเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ในมณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของประเทศจีน ภาพอันสวยงามนี้ปรากฏขึ้นหลังฝนตกลงมา และทำให้เกิดเป็นทะเลหมอกลอยปกคลุมพื้นที่หุบเขา และผืนป่าสนอันเขียวชอุ่มเบื้องล่าง จุดชมวิวอู่หลิงหยวนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2535 และมีชื่อเสียงโด่งดังจากฉากของภาพยนตร์เรื่อง อวตาร