30 สิงหาคม 2563 พบฝูง “โลมาอิรวดี-โลมาหลังโหนก” ว่ายโชว์ความน่ารักบริเวณอ่าวดอนสัก

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9630000088878

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ได้แก่ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ประมาณ 10-20 ตัว ว่ายน้ำรวมฝูงบริเวณด้านใต้เกาะนกเภาและท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก และโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) 13 ตัว เป็นโลมาโตเต็มวัย 8 ตัวและลูกโลมา 4 ตัว และวัยรุ่น 1 ตัว บริเวณท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

โดยโลมาหลังโหนกมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ (body condition score 3/5) จากการเฝ้าสังเกตระยะไกลและภาพถ่าย พบพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นการว่ายน้ำ เลี้ยงลูก และไล่จับปลาตะกรับและปลากระบอกเป็นอาหาร บริเวณที่พบโลมามีขยะทะเลเล็กน้อย และมีการวางอวนบริเวณชายฝั่ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของโลมาได้