30 มีนาคม 2565 ยื่น “กินเนสส์” บันทึกสถิติ “ไม้กลายเป็นหิน” ยาวที่สุดในโลก

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-912273

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและนายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงถึงเรื่องการเตรียมบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหิน” ที่ยาวที่สุดในโลก” ต่อ Guinness World Records (GWR) หลังจากการค้นพบไม้กลายเป็นหินยาว 69.70 เมตรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณีซึ่งมีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ยื่นเอกสารเพี่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกต่อ Guinness World Records (GWR) หากได้รับการประกาศรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการแล้ว Guinness World Records จะมอบป้ายบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหิน” ที่ยาวที่สุดในโลกให้

สำหรับแหล่งไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยา วนศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ซึ่งมีความสำคัญในการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ และจะยกระดับสู่การเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไป อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอันก่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย